Logo

privacy

Hoe gaat CLAP om met mijn privacy?

Wij van CLAP zijn ons ervan bewust dat je graag wilt weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en welke beveiligingen we treffen om je gegevens te waarborgen. Wij dragen verantwoordelijkheid over en hebben respect voor de privacy van onze gebruikers. Alle persoonlijke gegevens worden met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Bij vragen graag contact opnemen met info@clap.nl.

Gegevensverzameling

We verzamelen gegevens op twee manieren:

  • Gegevens die jij ons aanlevert
  • Gegevens die we ontvangen door het gebruik van onze diensten en producten

 

Verwerkingsdoelen

Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

Via email of telefonisch contact
Wij verwerken deze gegevens om contact met je op te nemen, je vraag naar informatie te kunnen beantwoorden en de besproken informatie terug te kunnen lezen. E-mails worden gearchiveerd en eventuele telefonische contacten worden genoteerd in onze online data.

Als je een website of applicatie van ons bezoekt
Wij verwerken deze gegevens voor het doel om onze website en app te beheren, te verbeteren en gebruik te analyseren. Met onze cookies verwerken wij je IP-adres, de bezochte website, het klik- en surfgedrag, de internetbrowser die je gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.

Als je een overeenkomst met ons aangaat
Wij verwerken je gegevens om een dienst aan te kunnen bieden en voor onze administratie. Gegevens als NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht worden verwerkt. Dit in de vorm van facturen en voor promotie- en marketingdoeleinden.

Communicatie via social media
Wij verwerken gegevens via social media om contact met je op te nemen, om de vragen die je stelt te kunnen beantwoorden, als je deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en uitslag. De gegevens die wij hiervoor verwerken zijn: (gebruikers)naam, adres, e-mailadres.

Archiefdoeleinden
CLAP bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Hierbij wordt strikt rekening gehouden met de wettelijk verplichte bewaartermijn.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Om onze producten te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens.

Zodra wij persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van tevoren om toestemming.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk verzameld zijn.

Beveiliging

CLAP doet er alles aan om de gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Derden

Het is mogelijk dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden derden inschakelen. Denk hierbij aan hostingdiensten, drukkerijen, postverzending. Deze derden moeten aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Bij inschakeling van derden wordt dit contractueel vastgelegd.

CLAP als verwerker

Wij van CLAP voeren continu werkzaamheden uit met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Hierdoor treden wij in de rol als verwerker voor onze klanten. De werkzaamheden als verwerker worden door CLAP conform de wet- en regelgeving uitgevoerd.

Verzoek tot inzage, correcte en verwijdering

Wil je je persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen? Stuur een schriftelijk verzoek naar CLAP Regie in communicatie, Postbus 677 5400 AR Uden t.a.v. de heer S. Bouw. Wij zullen je binnen 4 weken een overzicht geven van de gegevens die bij ons bekend zijn. Mogelijk dat wij hier kosten voor in rekening brengen. Hiervan zullen wij je alvorens op de hoogte stellen. Tot slot heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van persoonsgegevens bij CLAP.

Vragen en feedback

Wij zorgen er altijd voor dat we aan dit privacy beleid voldoen. Bij vragen over dit privacy beleid kun je contact met ons opnemen:

CLAP Regie in communicatie
Liessentstraat 9a
5404 AH Uden

Postbus 677
5400 AR Uden

info@clap.nl
0413-249892

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29-04-2018.

Santa’s Crash Course

Op de hoogte blijven van Santa's Crash Course?

Laat hieronder dan je naam en e-mailadres achter.

Lijkt het je leuk om te helpen?

Dankjewel! Wij nemen contact met je op.